• 13.11.2018 / Dövlət Fitosanitar Xidmətinin əməkdaşları Özbəkistanda rəsmi səfərdədir
  • 13.11.2018 / Bölgələrdə siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir
  • 13.11.2018 / Lənkəran rayonunun sitrus bağlarında çılpaq ilbizlərə qarşı mübarizə başlayıb
  • 07.11.2018 / Şəki-Zaqatala bölgəsinin fındıq bağlarında heç bir zərərverici aşkar edilməyib
  • 06.11.2018 / Şəkidə yaponiya yalançı qalxanlı mumlu yastıcası aşkar edilib
  • 05.11.2018 / Şəkidə siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə aparılır

19 Noyabr 2018
Dont risk

Fermerlərə məsləhət

Bibərin vertisillioz soluxması-verticillium dahliae Kleb

Bibər becərilən bütün rayonlarda xəstəliyə rast gəlinir. Müxtəlif regionlarda, o cümlədən, Samux rayonunda bibər sahələrində xəstəlik ciddi itkilər verir.

Xəstəlik bitkilərin yavaş-yavaş soluxması ilə xarakterizə edilir. Fitopatogen orqanizmlər olan xəstəlik törədiciləri bitkilərin boru sistemini təcrid etmək yolu ilə onları  yoluxdurur.

Xəstəlik şitilləri sirayətləndirsə də adətən onun simptomları yaşlı bitkilərdə müşahidə olunur. Bibər bitkilərində vertisillioz soluxmanın simptomları yavaş inkişaf edir. Yoluxmanın xarakterik əlaməti yaşlı yarpaqların uclarında V-şəkilli zədələrin görünməsidir. Yarpaq uclarında təsvir edilən ləkələr müəyyən zaman keçəndən sonra ölçücə böyüyür və bütün yarpağı əhatə edir.
Bibərin yoluxmuş yarpaqları böyümədən qalır və alt yarpaqlarda zəif xloroz əlamətləri nəzərə çarpır. Xəstəlik inkişaf etdikcə bibər bitkisində böyümənin gecikməsi sürətlənir,  yoluxma zamanı tədricən xloroz da güclənir. Soluxma bəzən asimmetrik ola bilir. Bunun ardınca permanent soluxma gəlir və bitki məhv olur. Yoluxmuş meyvələr kiçik və deformasiyalıdır. Bibərdə vertisillioz soluxma törədən Verticillium cinsi göbələkləri geniş əhatəli bitkiləri yoluxdurur.
Bir neçə il müddətində torpaqda və bitki qalıqlarında saxlanılır. Xəstəlik törədicisi ağır gilli torpaqlarda daha intensiv inkişaf edir.

Mübarizə tədbirləri: Torpağın fumiqasiyası, onun günəş şüaları ilə şüalandırılması müasir mübarizə tədbirləri kompleksinə daxildir.
Yağmurlu keçən illərdə tarla şəraitində xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə ridomil qold MS 2.5 kq/ha, moniko bordo 3 kq/ha, klip 0.5 kq/ha preparatların biri çiləmə aparılmalıdır.
Sonrakı çiləmələr xəstəliyin inkişafını nəzərə alaraq 10-14 günlük intervalla təkrar edilməlidir.

 Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45