• 21.01.2019 / Bölgələrdə siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam edir
  • 12.01.2019 / Respublika ərazisində siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam edir
  • 20.12.2018 / Respublika ərazisində siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir
  • 12.12.2018 / Şabran və Cəlilabad rayonlarında siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam edir
  • 06.12.2018| SLOVENİYADA ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ MÖVZUSUNDA TƏDBİR KEÇİRİLİR
  • 06.12.2018 / Bölgələrdə siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri başlayıb

22 Yanvar 2019
Dont risk

Fermerlərə məsləhət

Xiyar bitkisinin antraknozu- Colletotrichum orbiculare Arx

Xəstəliklə örtülü və açıq şəraitdə becərilən bütün tağlı bitkilər vegetasiya dövrü yoluxurlar. Yarpaqlarda açıq qonur və ya sarı dəyirmi ləkələr formalaşır, onlar adətən birləşir, bütün yarpaqları tutur.

Sirayətlənmiş yarpaqlar qonurlaşır və kövrəkləşir. Meyvə, gövdə və saplaqlarda qonur və ya qara ləkələr basıq yara şəklində meydana çıxır. Rütubətli hava şəraitində ləkələr çəhrayı və ya qırmızıtəhər-sarı yastıcıqlarla örtülür. Yastıcıqlar adətən konsentrik həlqələrlə yerləşir. Güclü yoluxma zamanı yarpaqlar və gövdələr quruyur, meyvələr çürüyürlər. Adətən kök boğazı yoluxur. Xəstəliyin yayılmasında konidilər iştirak edir, onlar ellipsoidal, slindirik, orağaoxşar əyri, bir hüceyrəli 10-40x3-8 mkm ölçülüdür.

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuş bitki qalıqlarında və toxumlarda saxlanan mitsel və sklerosiyalardır.

Xəstəliyin inkişafı üçün havanın optimal nisbi rütubəti 85-90%-dir. Antraknozun zərəri məhsulun miqdarı və keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə xarakterizə edilir.

Xəstəlik nəticəsində bitki vaxtından əvvəl tələf olur. 

Mübarizə tədbirləri: Bitki qalıqları toplanmalı, açıq sahədən və ya istixanadan kənarlaşdırılmalıdır. Növbəli əkin sisteminə əməl edilməlidir. Toxumda olan gizli infeksiyanı məhv etmək üçün toxumlar tərkibində metalaksil olan preparatlarla dərmanlanır. Vegetasiya dövründə xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə kombinə edilmiş fungisidlərdən biri ilə çiləmələr aparılır. 

Ridomil MS 2.5 kq/ha misxlor oksidi 1.2 kq/ha 

Sandofan MS 2.0 kq/ha 

Etal 3.0 kq/ha işçi məhlul məsarifi 500-600 l/haCopyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45