• 19.07.2018/ Tovuz rayonunda kartof güvəsinə qarşı mübarizə tədbirləri aparılır
  • 18.07.2018/ FÜZULİ VƏ AĞDAMDA PAMBIĞIN BECƏRİLMƏSİ ÜÇÜN AQROTEXNİKİ TƏDBİRLƏRİN TƏŞKİLİ" MÖVZUSUNDA MÜŞAVİRƏ KEÇİRİLİB
  • 14.07.2018/ Gürcüstandan Azərbaycana İtaliya çəyirtkəsinin kütləvi miqrasiyasının qarşısı alınıb
  • 13.07.2018/ Pambıq sovkasına qarşı bioloji mübarizə tədbirləri davam edir
  • 11.07.2018/ Saatlı və Sabirabad rayonlarında fermerlər üçün maarifləndirici təlim keçirilib
  • 11.07.2018/ Gədəbəydə Kolorado kartof böcəyinə qarşı mübarizə başlayıb

21 İyul 2018
Dont risk

Fermerlərə məsləhət

Xiyar bitkisinin antraknozu- Colletotrichum orbiculare Arx

Xəstəliklə örtülü və açıq şəraitdə becərilən bütün tağlı bitkilər vegetasiya dövrü yoluxurlar. Yarpaqlarda açıq qonur və ya sarı dəyirmi ləkələr formalaşır, onlar adətən birləşir, bütün yarpaqları tutur.

Sirayətlənmiş yarpaqlar qonurlaşır və kövrəkləşir. Meyvə, gövdə və saplaqlarda qonur və ya qara ləkələr basıq yara şəklində meydana çıxır. Rütubətli hava şəraitində ləkələr çəhrayı və ya qırmızıtəhər-sarı yastıcıqlarla örtülür. Yastıcıqlar adətən konsentrik həlqələrlə yerləşir. Güclü yoluxma zamanı yarpaqlar və gövdələr quruyur, meyvələr çürüyürlər. Adətən kök boğazı yoluxur. Xəstəliyin yayılmasında konidilər iştirak edir, onlar ellipsoidal, slindirik, orağaoxşar əyri, bir hüceyrəli 10-40x3-8 mkm ölçülüdür.

Xəstəliyin infeksiya mənbəyi yoluxmuş bitki qalıqlarında və toxumlarda saxlanan mitsel və sklerosiyalardır.

Xəstəliyin inkişafı üçün havanın optimal nisbi rütubəti 85-90%-dir. Antraknozun zərəri məhsulun miqdarı və keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə xarakterizə edilir.

Xəstəlik nəticəsində bitki vaxtından əvvəl tələf olur. 

Mübarizə tədbirləri: Bitki qalıqları toplanmalı, açıq sahədən və ya istixanadan kənarlaşdırılmalıdır. Növbəli əkin sisteminə əməl edilməlidir. Toxumda olan gizli infeksiyanı məhv etmək üçün toxumlar tərkibində metalaksil olan preparatlarla dərmanlanır. Vegetasiya dövründə xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə kombinə edilmiş fungisidlərdən biri ilə çiləmələr aparılır. 

Ridomil MS 2.5 kq/ha misxlor oksidi 1.2 kq/ha 

Sandofan MS 2.0 kq/ha 

Etal 3.0 kq/ha işçi məhlul məsarifi 500-600 l/haCopyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45