• 12.12.2017 / KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ FERMERLƏRİ BİR DAHA XƏBƏRDARLIQ EDİR
  • 27.11.2017 / FİTOSANİTARİYA SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLARIN TƏMİN EDİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB
  • 23.11.2017 / 2016-cı ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər barədə məlumat
  • 17.11.2017/ NAZİR HEYDƏR ƏSƏDOV NOYABRIN 17-DƏ BƏRDƏ RAYONUNDA VƏTƏNDAŞLARLA GÖRÜŞÜB
  • 15.11.2017/ “Fitosanitar karantin nəzarətində olan məhsullarin ənənəvi ixrac bazarlarindaki mövqelərinin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə fitosanitariya sahəsində beynəlxalq standartlarin təmin edilməsi” mövzusunda tədbir keçirilib
  • 23.10.2017/İTALİYADAN İDXAL EDİLMİŞ DEKORATİV BİTKİLƏRDƏ NÖVBƏTİ DƏFƏ ZƏRƏRLİ ORQANİİZM AŞKAR EDİLİB

19 Fevral 2018
Dont risk

Fermerlərə məsləhət

Taxil böcəyi "“ Zabrus tenebrioides Goeze

Taxıl böcəyinin uzunluğu 14 "“ 16 mm olub, adətən metal parıltılı qara rəngdədir. Bığcıqları, ağız aparatının hissələri və pəncələri qonur qırmızıdır.

Qanad üstlüyü qabarıqdır, üzərində uzununa gedən 9 zolaq vardır. Ayaqları qısa və qüvvətlidir. Sürfəsi çirkli ağ rəngdədir. Baş və döş buğumları tünd qonur rəngdədir. Qarıncıq buğumlarının üst tərəfində köndələninə gedən qəhvəyi ləkələr var. Qarıncıq getdikcə nazilir və iki çıxıntı ilə qurtarır. Axırıncı yaşda sürfənin uzunluğu 25 mm-ə çatır.

Taxıl böcəyi qış dövrünü torpaqda (30-40 sm dərinlikdə) müxtəlif yaşlı sürfə mərhələsində keçirir. Aprelin ikinci ongünlüyündən etibarən sürfələr pup mərhələsinə keçməyə başlayır. Pup mərhələsi 13-19 gün davam edir. Böcəklər buğda, arpa,çovdar,vələmir və s. bitkilərinin “sütül” dəni ilə qidalanır.

Sürfələr cücərtilərin yarpaqlarını elə gəmirirlər ki, axırda yarpaqların yalnız sap yumağına oxşar damarları qalır.Taxıl böcəyinin sürfələri həm payızda (soyuqlar düşənə qədər),həmdə yazda (puplaşma dövrünə qədər) ziyan vurur.

Bikinin süd və mum yetişkənliyi dövründə hər bir böcək təqribən 50-60 buğda dəni məhv edə bilir.

Mübarizə tədbirləri: Zərərverici ilə sirayətlənmiş sahələrin taxılı biçildikdən sonra küləş tamamilə yığılmalı və 25-30 sm dərinlikdə şum   aparılmalıdır;
Pestisidlərdən mübarizə tədbiri üçün aşağıdakılardan istifadə olunur:

Asetamiprid tərkibli pereparatlardan:

Kinplan   -  0,15 kq/ ha

Mostar    -  0,15 kq/ ha

Çipermetrin  tərkibli pereparatlardan:

Fastoks    - 0,3 l/ ha

Kunq- Fu - 0,3 l/ ha

Cyrux    - 0,3 l/ ha

Sirayətlənmiş sahələrdə növbəli əkin tətbiq edilməlidir. Eyni sahədə bir neçə il ardıcıl buğda əkmək olmaz. Taxıl böcəyi yayılmış sahələrdə bərk buğda sortlarının əkilməsi məsləhətdir.

 

 Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45